Informatie over retourneren

Als consument heeft u het recht op herroeping bij levering van een verkoop op afstand. Hieronder vindt u belangrijke informatie die u als consument moet weten.

Retourneren

Bij aankoop van één of meerdere producten van Zeroparts, heeft u als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens de bedenktijd dient u als consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te houden.

Retournering aanvragen

Wilt u een product retourneren? Maakt u dan alstublieft gebruik van de volgende pagina: Retournering aanmelden

Kosten van retournering

Als u een bestelling terugstuurt, dan betaalt u alleen de kosten van de retournering. De terugbetaling is het bedrag van uw aankoop inclusief de gemaakte verzendkosten bij aankoop.

Uitbetaling retourneringsbedrag

Zodra uw retournering bij ons in goede orde is ontvangen, streeft Zeroparts naar een uitbetaling binnen 2 werkdagen.